25 Ιουνίου, 2020

Άλλαξαν το DNA σε χοίρους με απώτερο σκοπό την μεταμόσχευση οργάνων σε ανθρώπους [vid]

Υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων οργάνων για όλους τους ασθενείς που περιμένουν μεταμοσχεύσεις οργάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ υποστηρίζουν ότι η χρήση οργάνων από άλλα ζώα θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε να καλυφθεί αυτό το κενό.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν σε μια νέα μελέτη, ότι χρησιμοποίησαν την τεχνική CRISPR-Cas9 για την μεταμόσχευση οργάνων από χοίρους σε ανθρώπους χωρίς μεταφορά ασθενειών, γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει στην μείωση του αριθμού των ασθενών που δεν λαμβάνουν μεταμόσχευση οργάνου λόγω ελλείψεων.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science, έδειξε ότι μερικά από τα προβλήματα με την «ξενομεταμόσχευση» (xenotransplantation), τη διαδικασία μεταμόσχευσης οργάνων ή ιστών μεταξύ διαφορετικών ειδών, θα μπορούσαν να ξεπεραστούν με τεχνικές επεξεργασίας γονιδίων.

Ένα κύριο μέλημα στην απόπειρα μεταμόσχευσης οργάνου από χοίρο σε άνθρωπο είναι όχι μόνο η ανοσολογική συμβατότητα, αλλά και ο κίνδυνος διασταυρούμενης μετάδοσης ενδογενών ρετροϊών (porcine endogenous retroviruses – PERVs).

Έχει αποδειχθεί ότι οι PERVs μολύνουν ανθρώπινα κύτταρα και προηγούμενη έρευνα έχει αποδείξει την οριζόντια μεταφορά των PERVs μεταξύ των ανθρώπινων κυττάρων.

Για να ξεπεραστεί αυτό, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνική επεξεργασίας γονιδίων CRISPR-Cas9 για την αδρανοποίηση όλων των PERVs σε μία αρχική κυτταρική γραμμή χοίρου και δημιούργησαν χοίρους με αδρανοποιημένους PERVs μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων.

Ο Δρ. David Klassen δήλωσε στους The New York Times, ότι αν τα όργανα από χοίρους ήταν ασφαλή και αποτελεσματικά για να μεταμοσχευθούν στους ανθρώπους «θα μπορούσαν να είναι ένας παράγοντας πραγματικά θα άλλαζε τους όρους του παιχνιδιού (σ.σ. στις μεταμοσχεύσεις οργάνων σε ανθρώπους)».

Παρόλο που βαλβίδες από καρδιά χοίρου μεταμοσχεύονται ήδη σε ασθενείς με προβλήματα καρδιάς, η ξενομεταμόσχευση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ορισμένα θρησκευτικά και ηθικά εμπόδια. Αν και οι περισσότερες μεγάλες θρησκευτικές ομάδες λένε ότι οι χοίροι είναι αποδεκτά ζώα στην περίπτωση μεταμόσχευσης για την σωτηρία της ανθρώπινης ζωής, ένα παράδειγμα που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για τους Εβραίους και τους Μουσουλμάνους, είναι να αποδεχτούν μεταμόσχευση νεφρού, διότι η αιμοκάθαρση αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση.

Κοινοποίηση:
Tags: